NĚKTERÉ Z NAŠICH ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ

ÚVN Thomayerova Nemocnice

ÚVN. Thomayerova Nemocnice,
Nemocnice Šumperk a mnoho dalších..

S více než 50.000 unikátními uživateli se naše interně vyvinutá platforma pro online rezervaci dárců krve a krevní plasmy stala primární volnou pro největší nemocnice i zdravotnická zařízení v Česku.

Aplikace automatizuje proces dárcovství a umožňuje tak zdravotnickému personálu plně se soustředit na pacienty. Aplikaci neustále obohacujeme o nové funkcionality, bohaté možnosti nastavení umožňují rychlé nasazení do provozu.

IQUANT
FEG OPENSHIFT

Integrace OpenShift platformy v mezinárodním prostředí společnosti Fortuna Entertainment Group.

OpenShift pomohl s rychlejším nasazováním aplikací do produkčního prostředí stejně jako jejich nasazování na dílčí infrastrukturní prostředí „na jeden klik“. Podařilo se snížit čas potřebný k produkčnímu nasazení aplikace z týdnů na jednotky dnů.

Díky implementaci jednotného CI a CD procesu pro všechny země kde je Fortuna aktivní (CZ, SK, PL, RO, CR) se zjednodušil a zrychlil samotný vývoj.

QNTM se podílela na nasazení kontejnerové platformy OpenShift, spolupracovali jsme na POC pro jednotný CI/CD proces a řešili aplikační monitoring a alerting.

T-MOBILE

Přechod z waterfall modelu na plně agilní kulturu v mezinárodním prostředí společnosti T-Mobile

Ve společnosti T-Mobile realizoval náš konzultant dlouhodobou změnu modelu vývoje SW.

Realizace změny probíhala postupně – od definice CI a CD procesů a nástrojů, přes automatizaci zejména v oblasti testování až po nasazení DevOps modelu. Nový provozní model umožnil nasazení aplikací na bázi mikroservis.

Výrazně se zlepšila výkonnost týmu – 95% akceptovaných US místo původních 45%, stejně jako spolehlivost v dodávkách – 90% převzatých US bylo dodáno na konci sprintu oproti původních 50%. Release cyklus byl ponížen z 2 měsíců na 2 týdny.

FORTUNA

Dodání nedostatkových IT expertů pro Fusion transformační program

Dodali jsme klíčové experty v oblasti automatizovaného testování pro zásadní vývojový projekt v rámci investiční skupiny Penta.

Projekt pomohl sázkové kanceláři Fortuna naplnit její vizi a provozovat jednu sázkovou platformu na bázi mikroservis s jedním zdrojem kódu pro všechny stávající i budoucí pobočky po celé Evropě.

Fortnuna

Rádi se podělíme o naše zkušenosti.